Scola Gregoriana Brugensis

Welkom op de website van de Scola Gregoriana Brugensis

De Scola verzorgt wekelijks op zondag om 10.00 uur de hoogmis in de kerk van het monasterium van de paters Karmelieten in de Ezelstraat te Brugge.

Met droefheid melden we het overlijden van ons Scola-lid Daniël Bruneel. Zie 'mededeling' hieronder

Mededeling

De Scola Gregoriana Brugensis verzorgt liturgische vieringen en concerten.


Haar zangstijl is geïnspireerd op het pionierswerk en de uitvoeringspraktijken van de monniken van Solesmes.
De Scola heeft oog voor de ontdekking en verantwoorde benadering van de gregoriaanse semiologie.

Scola Gregorina Brugensis