In memoriam

Daniel

 

Op 2 februari 2018, feest van Maria Lichtmis, heeft de Scola Gregoriana haar Scola-lid Daniel Bruneel tijdens een ontoerende plechtigheid uitgeleide gedaan naar het paradijs - In paradisum deducant te Angeli.

Daniel is op 83 jarige leeftijd op 26 januari overleden. Hij was 45 jaar lang trouw lid van onze Scola.

De uitvaartplechtigheid vond plaats in de kerk van de Heilige Kruisverheffing en St.-Jozef, Moerkesteenweg te St.-Kruis Brugge. Wilfried Desrumauw, vroeger Scola-lid en diaken te Sint-Kruis, is voorgegaan tijdens de uitvaart.


Wij willen jullie de inleidingstekst (Salve Festa Dies), en de homilie niet onthouden. Beide teksten vind je hieronder terug.

Inleiding uitvaart Daniel Bruneel

Salve festa dies, met dit feestelijk paasgezang, gezongen door zijn broeders van de Scola Gregoriana, is Daniel, naar voorgedragen. Pasen is in zicht, niet de hel, maar de hemel overwint, geen duisternis meer of donker, maar glorie en licht, salve festa dies. Voor Daniel gaat voorgoed de hemelpoort open. Hij treedt binnen in het eeuwig licht van Gods oneindige liefde. Het licht dat op deze dag overvloedig gevierd wordt, 2 februari, Maria-Lichtmis.
Lieve Nicole, beste Philippe en Cecilia, Patrick en Tilly, kleinkinderen David, Jonathan, Gaëlle, zus Simonne, schoonzussen Nelly en Liliane, neven en nichten. Het gebeurt enkele dagen na het feest van Driekoningen 6 januari, Daniel wordt onwel, een lange tijd leeft u tussen vrees en hoop, even neemt de hoop het voortouw, helaas Daniel gaat heen op 26 januari. En vandaag geleiden we hem ten paradijze.
U bent door velen omringd, zijn vrienden van de scola, we groeten ook Heer Roger Deruwe in de kerk, vroegere collega’s van het sint Andreasinstituut, leden van Probus, buren uit de Welvaartstraat en omliggende straten, bewoners van Sint-Kruis, en allen die nog niet genoemd zijn want Daniel glimlacht steeds naar iedereen.
Licht van Gods liefde gesymboliseerd door de Paaskaars, vandaag uitbundig op lichtmis: vanuit de paaskaars zullen David, Jonathan en Gaëlle, drie kaarsen ontsteken bij de foto, requiem aeternum Daniel schenke u de Heer.

Homilie uitvaart Daniel Bruneel

 

Driekoningen 2018, feest van de openbaring; Daniel, trouw opgehaald door zijn vriend Theo, is aanwezig midden zijn geliefde broeders van de scola in de kerk van de Karmelieten, de thuishaven van de scola. In zijn witte pij, helaas voor het laatst, zingt hij met ingetogen toewijding de gezangen van het feest van de openbaring. ‘Het heil dat in de wereld is gekomen op Kerstmis wordt op Driekoningen toegezegd aan alle volkeren’. U hoorde daarom als eerste lezing, de eerste lezing van Driekoningen: ‘Sta op Jeruzalem, de glorie van de Heer begint over u te schijnen, duisternis en donker verdwijnen, licht en glorie wordt uw deel’. Vandaag mogen we aan Daniel deze woorden toefluisteren: ‘Sta op, Daniel, de glorie van de Heer komt u toeschijnen, geen duisternis meer, noch donker, alleen luister en licht, licht van Gods eeuwige liefde.
Het licht van Gods liefde, zo liefdevol is God, al van in de moederschoot kent Hij ons allen bij naam. Elke vrouw, elke man, onuitwisbaar wordt iedere naam gegrift in de palmen van zijn handen. U hoorde het in de tweede lezing, de tweede lezing van het feest van Lichtmis. Om die reden is het kruisje met zijn naam en sterfdatum, dat straks wordt aangebracht in de doopkapel, eerbiedig neergelegd in de palm van Gods handen, de naam Daniel erin gegrift van in de moederschoot. Onuitwisbaar in Gods oneindige liefde.
Doch allen zijn we geroepen die goddelijke liefde uit te dragen op aarde, elk op zijn of haar manier, elke volgens zijn of haar talenten. 83 Jaar mocht Daniel liefde uitdragen.
Zijn kenmerkende glunderende glimlach, waarmee hij elkeen begroet, werkt bijzonder aanstekelijk. Voeg daarbij zijn wonderbare aanleg voor humor. Hoe graag fleurt hij feestjes en bijeenkomsten op met een of andere leuke voordracht. Als geen ander kan hij de voorbije tijd in het geheugen nauwkeurig bewaren en weet ten gepaste tijd een en ander eruit los te weken tot een uiterst gevatte toespraak. Anderen doen lachen, zijn levensroeping. Zeker dat vandaag en morgen u, hier aanwezig, onder elkaar, nog menig anekdote zullen ophalen. Daniël zal glimlachen in de hemel.
Wie de naam Daniel Bruneel uitspreekt, moet uiteraard nog veel meer zeggen. Over zijn beroepsloopbaan als leraar wiskunde in het Sint-Andreasinstituut, een zeer bekommerde leraar voor de leerlingen, gelovig geïnspireerd, een aangename collega, trouw en loyaal. Hij kijkt er graag en met voldoening op terug.
Zijn grote passie, het gregoriaans en de scola gregoriana. Al van in den beginne is hij trouw lid, meer dan 45 jaar. Hij maakt het wel en wee mee. De aanwezigheid van de eerste dirigent hier in de kerk, zal hij hemels waarderen. Zingen is tweemaal bidden, maar zingen brengt grote verbondenheid met zich. Daniel proeft de oprechte vriendschap doorheen de gezangen. Legendarisch zijn de vele kooroptredens tot over de landsgrenzen. Hij mist er geen een. En wanneer er een licht dispuut ontstaat over een kleine noot die iets korter of iets langer zou moeten gezongen worden, met een kwinkslag weet Daniel ons er doorheen te loodsen.
Het zou echter getuigen van grote nalatigheid hier niet te spreken over Daniel en Nicole, een welvarend huwelijksleven zoals de straat het zegt, liefde en innige zorg voor elkaar, begripvol en meelevend. Een papa, die naarmate de jaren verstrijken meer en meer een echte vriend wordt van zijn kinderen en schoonkinderen. Bijzonder trost is hij op jullie zijn kleinkinderen, hij volgt elkeen op de voet.
In het jaar 2012 vieren we het gouden huwelijksjubileum in de kerk van wijlen de abdij van Male. Daniel bouwt, kunstzinnig als hij is, de viering op. Aan de hand van gregoriaanse gezangen bezingen we hun leven. Als evangelie wordt  de bruiloft van Kana gekozen. We vullen samen symbolisch de zes kruiken, uit hun leven gegrepen, de kruik van liefde, de kruik van geloof, de kruik van humor, de kruik van zingen. De vijfde kruik mag nooit ontbreken, de kruik van de mildheid, altijd, ‘stellig zegt Daniel’, water bij de wijn doen, maar de zesde, zorgen dat er echter nooit wijn te kort, de kruik van smaak in het leven te brengen.
Goede vriend Daniel, bedankt om zo vaak smaak in het leven te brengen, lach ons toe vanuit de hemel, het is er nu feest, Maria lichtmis. Met de woorden van het evangelie van het feest, zeggen we u: ‘nu mag u in vrede gaan, uw ogen hebben het heil aanschouwd, het heil dat u laatst hebt bezongen op Driekoningen, het heil dat bereid is voor alle volkeren, licht voor iedereen, glorie wereldwijd’. Vaarwel.