Chris Dubois

Chris Dubois

Chris Dubois werd geboren te Oudenaarde en studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Hij behaalde er talrijke eerste prijzen. Zijn voornaamste leermeester was baron Flor Peeters. Hij is laureaat van menige compositiewedstrijd voor beiaard en koorwerken en behaalde in 1981 de ‘Premie van de Provincie West-Vlaanderen’ voor zijn ‘Ode aan Marnix Gijsen’, een koorwerk voor vier stemmen a capella. Tot nu toe is hij de enige Belgische laureaat van de internationale wedstrijd voor orgel te Brugge. Chris Dubois is eredocent orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan het Stedelijk Muziekconservatorium te Brugge. Hij ontplooide een drukke concertactiviteit in binnen- en buitenland, vooral in de Verenigde Staten, Canada, Italië en Duitsland.

Zijn composities omvatten werken voor orgel, piano, cello, beiaard en koor. Hij heeft zich steeds ingezet voor de erkenning en verspreiding van de Vlaamse orgelmuziek. Als regelmatige medewerker van radio-omroep Klara realiseerde hij bloemlezingen uit de werken van Jaak Nikolaas Lemmens, Edgar Tinel, Flor Peeters, Raimond Schroyens, Paul De Maleingreau, Piet Swerts, Herman Roelstraete, Vic Legley en uit eigen composities.

Momenteel is hij verbonden als vaste organist aan de kerk van het monastieke beluik van de paters Karmelieten te Brugge waar hij zijn medewerking verleent aan de wekelijkse hoogmis in samenwerking met de Scola Gregoriana Brugensis.
Chris Dubois